Ett företag i barnsäng

Diana är den i företaget som idag står för litteraturen i Bokhyllan. I framtiden hoppas vi att fler titlar och författare vill göra oss sällskap. Det finns tankar om att i framtiden hjälpa fler överlevare att nå ut med sin historia. Ofta är det ett viktigt steg i en läkningsprocess, ofta otäckt men samtidigt oerhört frigörande.


Vi vill bidra med litteratur som verkar hjälpsamt för andra som lider av psykiatrisk problematik. Litteratur som sprider kunskap, inger hopp och minskar stigman kring olika mänskliga lidanden (i detta fall psykiatriska diagnoser). Vi vill hjälpa till. Utan ambitioner om egen ekonomisk vinning.


Det finns också intentioner att i framtiden erbjuda föreläsningar om psykisk ohälsa. I dagsläget om hur det är att leva med och försöka läka ifrån, komplext traumatisering och högradig dissociation. Detta då det är denna problematik som Diana har personliga erfarenheter kring. Vid frågor eller bokning av föreläsning ber vi er kontakta oss. 


Medveten närvaro

Jag vill inte se döden i vitögat

Vill inte där och då

behöva inse hur värdefull

var stund faktiskt är

 

Inse hur många dagar jag begravt

genom att gå i gömme i mig själv

Då rädsla och oro förblindat mig

inför nuets nyktra enkelhet;

där livet pulserar som kraftfullast

 

Jag vill inte se döden i vitögat

Vill inte där och då

behöva inse hur värdefull

varje stund faktiskt är

 

Imorgon ska jag finna mitt söderläge

Dofta mitt kaffe

och gurgla barnens skratt

- Diana Isfeldt